Nasza działalność

 

 
 
 
 

 

 

 

Katolicki Ośrodek Psychologiczno - Pastoralny "Cyrenejczyk" został erygowany dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 września 2006 roku.

zobacz: DEKRET oraz STATUT


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest kształtowanie osoby ludzkiej i świadczenie pomocy w oparciu o zintegrowana koncepcję człowieka uwzględniającą wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy

komu chcemy pomagać?

Jesteśmy otwarci na każdego, kto przyjdzie do nas i poprosi o pomoc. W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itd.

Wreszcie pragniemy również pomóc w przygotowaniu osób dorosłych do sakramentu małżeństwa.

jakiego rodzaju działalność prowadzimy?

Proponujemy następujące formy pomocy:

 • doradztwo psychologiczne i duchowe;
 • psychoterapię indywidualną i grupową
  zarówno doraźną jak i długoterminową;
 • prowadzenie kursów, konferencji, szkoleń i sympozjów;
 • przygotowanie do małżeństwa;
 • nauczanie i propagowanie naturalnych metod planowania rodziny;
 • tworzenie grup wsparcia i koordynacja ich pracy;
 • dzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i gospodarczego
  i kościelnego
 • coaching ( pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym)

na czym polega nasza działalność?

W naszym Ośrodku zajmujemy się:

 • formacją osoby ludzkiej przygotowującą do czynnego udziału w życiu społecznym i do dojrzałego podejmowania posługi w Kościele i społeczności świeckiej;
 • pomocą w rozeznaniu powołania i w rozwiązywaniu trudności związanych dokonywanym wyborem;
 • wypełnianiem nauczycielskiej misji Kościoła i promowanie wartości chrześcijańskich;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej i religijnej osobom przezywającym trudności życiowe;
 • propagowaniem pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego;
 • troską o małżeństwo i rodzinę, pomoc małżeństwom i rodzinom znajdującym się w kryzysie;
 • przygotowaniem do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • poznawaniem i upowszechnianiem chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej;
 • profilaktyką antyuzależnieniowa oraz pomocą osobom uzależnionym i współuzaleznionym.