Nasi specjaliści

Iwona Ziemińska-Bącal

psychoterapeuta, terapeuta  rodziny, trener umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta, pedagog

Wykształcenie: 

 • Polski Instytut Ericksonowski  w Łodzi – psychoterapeuta,
 • Polski Instytut Ericksonowski  w Łodzi – terapeuta rodziny,
 • Psychologiczna Akademia Umiejętności  Dialog Plus w Bydgoszczy – trener umiejętności psychospołecznych,
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego  w Krakowskim Centrum  Psychodynamicznym-socjoterapeuta,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – pedagog.

Forma pomocy:

Zajmuje się psychoedukacją, psychoterapią   dzieci , młodzieży i dorosłych ,prowadzi terapię indywidualną, terapię rodziny i terapię par.

Pomoc grupowa:

 • Warsztaty grupowe dla opiekunów osób przewlekle chorych,
 • Warsztaty grupowe dla osób z zaburzeniami  odżywiania się – kompulsywne objadanie.

Zakres pomocy:

 • Depresja, obniżony nastrój,
 • Kryzys życiowy i zawodowy,
 • Trudności w relacjach społecznych,
 • Zaburzenia nerwicowe, lęk, ataki paniki,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Silny i długotrwały stres,
 • Nadmierna złość i agresja,
 • Świadomość samego siebie, rozwijanie własnych możliwości,
 • Objawy psychosomatyczne,
 • Niska samoocena

Róża Maćkiewicz

doradca zawodowy, pedagog rodzinny, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny

Zakres wsparcia

 • doradztwo w określeniu predyspozycji zawodowych
 • pomoc w rozwijaniu umiejętności skutecznego funkcjonowania
 • pomoc w ustaleniu i realizacji planu rozwojowego
 • szkolenia rozwojowe młodzieży i osób dorosłych
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • doradztwo dla Narzeczonych i Małżonków
 • doradztwo w naturalnym planowaniu rodziny

Ewa Nowodworska

psychoterapeuta, teolog, trener umiejętności psychospołecznych

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integralnej Profilaktyki Uzależnień oraz Psychologii Klinicznej. Ukończyła także czteroletnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz roczny kurs podstawowy z terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto odbyła szereg treningów i szkoleń kompetencyjnych. Pracuje pod superwizją.

Certyfikowany doradca programu „Żywa nadzieja”. 

www.zywanadzieja.pl

Zakres pomocy:

 • doświadczenie straty dziecka (poronienie, martwe urodzenie, aborcja) i innych strat,
 • syndrom DDA i DDD,
 • poradnictwo i psychoterapia osób współuzależnionych,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • problemy w relacjach i niska samoocena,
 • praca z osobami o skłonnościach lub tożsamości homoseksualnej

dr Marek Osmański

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog, filozof

Absolwent studiów filozoficznych i psychologicznych na KUL, doktor nauk humanistycznych. W 2008 ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii przy ośrodku „Intra” w Warszawie, a w 2013 roczny kurs podstawowy „Psychoterapia Behawioralno-Poznawcza” organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją.

Prowadzi terapię również w języku angielskim i francuskim.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu.

Zakres pomocy:

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią osób dorosłych; prowadzi terapię indywidualną, par oraz grupową, szczególnie osób borykających się z:

 • zaburzeniami lękowymi (nerwice natręctw, PTSD, fobie, lęk paniczny),
 • depresją,
 • doświadczeniem przemocy, także seksualnej,
 • zespołem DDA,
 • zaburzeniami osobowości,
 • problemem straty.

Miejsca pracy:

 • Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” w Toruniu,
 • Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Remedis Pro” w Toruniu

Strona www


Maria Gronowska- Grzeszkowiak

psycholog, psychoterapeuta

Studia:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia wychowawcza. Studium Terapii Młodzieży KOT w Krakowie. Dwuletnie szkolenie” Metody Projekcyjne w badaniu i  terapii osobowości”.

Przez wiele lat systematycznie szkoliła się u czołowych psychoterapeutów w znanych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Posiada certyfikat International society of the Rorschach and Projective Metchods.

Doświadczenie:

 • Kilkanaście lat pracy w Młodzieżowym Telefonie Zaufania oraz w Telefonicznym Pogotowiu dla Ofiar Przemocy” Niebieska Linia”, gdzie prowadziła poradnictwo i terapię ofiar,
 • prowadziła Młodzieżowe Grupy Spotkaniowe w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu,
 • wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu specjalizujący się w tematyce zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych okresu dorastania.

Formy pomocy:

 • badania psychologiczne dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem,
 • warsztaty umiejętności psychologicznych,
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dla dorosłych,
 • pomoc psychologiczna dla młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo.

Bożena Słomińska

psychoterapeuta – certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Doświadczenie:

 • ponad 20 lat pracy jako terapeuta i pedagog w placówkach oświatowych i służby zdrowia,
 • od 2006 r. współpraca z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie szkolenia profesjonalistów w Studium Pomocy Psychologicznej,
 • treningi rozwojowe i terapeutyczne, warsztaty i szkolenia w zakresie umiejętności psychospołecznych dla lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, osób duchownych.

Formy pomocy:

 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia par,
 • poradnictwo indywidualne, małżeńskie, rodzinne.

Zakres pomocy:

 • zaburzenia nerwicowe i depresyjne,
 • DDA, DDD,
 • sytuacje kryzysowe,
 • doświadczenie straty, żałoba,
 • problemy małżeńskie i rodzinne,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Strona www


Izabela Wiśniewska( urlop do odwołania)

psycholog

Zakres pomocy:

wsparcie psychologiczne osób:

 • osoby chcące zmiany w swoim życiu,
 • osoby z chorobą nowotworową,
 • osoby z chorobą przewlekłą,
 • rodzina i bliscy osoby chorej,
 • personel medyczny,
 • osoby potrzebujące wsparcia i rozmowy,
 • osoby, które chcą poznać lepiej siebie i swoje dziecko,
 • osoby, które chcą poznać swoje mocne strony,
 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci nieśmiałe, wycofane,
 • dzieci w trudnościach w relacjach z innymi.

www.izabelawisniewska.pl


Anna Wiśniewska

psycholog, terapeuta, mama 6 dzieci

 • pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży,
 •  doradztwo dla narzeczonych,
 •  kryzysy małżeńskie i rodzinne,
 •  problemy wychowawcze, 
 • doradztwo w edukacji domowej (homeschooling).

Ks. mgr lic. Andrzej Jankowski

teolog, psycholog

Forma pomocy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • kierownictwo duchowe (pomoc nieodpłatna).

Zakres pomocy:

 • problemy nastolatków, 
 • problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości,
 • diagnoza osobowości kwestionariuszem MMPI-2, 
 • diagnoza inteligencji kwestionariuszem WAIS-R,
 • rozwój osobisty,
 • problemy sfery seksualnej,
 • przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, 
 • pomoc osobom duchownym (adres mailowy do dyspozycji kapłanów: chce.byc.naprawde.kaplanem@gmail.com)

Barbara Anna Krzemińska

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, filolog polski

Absolwentka studiów filologicznych (UMK) i psychologicznych (UKSW w Warszawie). W 2003  roku ukończyła trzy i pół letnie szkolenie dla psychoterapeutów chrześcijańskich (prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie), a w 2012 roku ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii przy ośrodku „Intra” w Warszawie, Pracuje pod stałą superwizją. W trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zakres pomocy:

Pomoc psychoterapeutyczna w niepłodności: depresja, stany depresyjne, napięcia i stany nerwicowe, natręctwa myślowe/natrętne myśli, wstyd, izolacja społeczna, poczucie winy, rozpacz, utrata sensu życia, obniżona samoocena, comiesięczne przeżywanie straty, złość, agresja, objawy lękowe, trudności w związku małżeńskim/partnerskim w przebiegu długotrwałej niepłodności, kryzys tożsamości kobiety/mężczyzny

Pomoc psychoterapeutyczna w zdiagnozowaniu i przepracowaniu tzw. „blokady psychicznej” spowodowanej zbytnim skoncentrowaniem się na problemie braku dziecka, a w efekcie utrudniającej poczęcie.

Metody pracy:

 • terapia humanistyczno-egzystencjalna, poznawczo-behawioralna,
 • terapia narracyjna  (min. z wykorzystaniem narracji biblijnej i literatury pięknej).

Miejsca pracy:

 • Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” w Toruniu,
 • Sąd Biskupi w Toruniu i Pelplinie (biegła sądowa),
 • Gabinet Psychologiczny „Przemiana” w Toruniu prowadzony od 2007 roku.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli i dzieci z zakresu bajkoterapii  w oparciu o program autorski

www.psychoterapia.sos.pl


dr Monika Błendowska

coach i team coach ICC, praktyk terapii Internal Family Systems (IFS), socjoterapeuta, pedagog.

Absolwentka studiów pedagogicznych UMK w Toruniu, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, socjoterapeuta. Certyfikowany coach i team coach International Coaching Community (ICC). Praktyk terapii Internal Family Systems (IFS) – Systemu Wewnętrznej Rodziny. Właścicielka Life and Business Coaching Monika Błendowska, specjalizująca się w udzielaniu profesjonalnego wsparcia w zakresie szeroko rozumianego rozwoju i terapii.

Zakres pomocy:

 • coaching indywidualny i zespołowy;
 • terapia IFS.

Coaching – wsparcie w rozwoju. Coaching to interaktywny proces, który pomaga w realizacji celów osobistych i zawodowych, polepszeniu efektów działania – adresowany do osób dorosłych i młodzieży. Jest to proces zmian, którego efektem jest osiągniecie satysfakcjonujących wyników w różnych sferach życia Klienta.

Korzyści dla Klienta: udział w coachingu pozwala Klientom zwiększyć efektywność codziennych działań i w pełni korzystać ze swoich zasobów. W procesie Klient definiuje cele życiowe i zawodowe, projektuje wizję własnego rozwoju w poszanowaniu osobistych potrzeb i oczekiwań, otwiera się na nowe możliwości, świeże pomysły i poszukuje optymalnych rozwiązań. W efekcie wzmacnia swoje osiągnięcia na wielu płaszczyznach i podnosi jakość życia.

Cykl spotkań: – jedna sesja trwa około 2 godzin i odbywa się w cyklu co 4–6 tygodni. Więcej informacji na stronie: www.mbcoaching.pl

Terapia IFS – model Systemu Wewnętrznej Rodziny zakłada uwolnienie Klientów od ich ekstremalnych ról i przywrócenie większego zaufania do siebie. Terapia stanowi skuteczny oraz niepatologizujący sposób rozumienia i rozwiązywania problemów, z jakimi zmagają się ludzie, jednocześnie wnosząc w ich życie wewnętrzną harmonię. W trakcie spotkań Klienci uwalniają się od obciążających przekonań, trudnych emocji, lęków, doznań bądź pragnień, które ograniczają ich życie.

Korzyści z udziału w procesie IFS – w sesjach prowadzonych metodą IFS uzyskujesz większy dostęp do wewnętrznego systemu i umiejętność korzystania z tego zasobu, zapewniając sobie stabilność. Udział w sesjach IFS wzmocni Twoje poczucie pewności siebie, pozwali lepiej kierować własnym życiem, uzyskać większą harmonię wewnętrzną i uzdrowienie – do czego serdecznie Cię zapraszam.

Cykl spotkań: jedna sesja trwa około 75 minut i odbywa się w cyklu co 1-2 tygodnie.


Anna Przeperska 

dyplomowany psychoterapeuta integratywny, wykładowca UMK

Formy pomocy: 

 • psychoterapia indywidualna,
 • grupy wsparcia,
 • poradnictwo.

Zakres pomocy:

osobom, które doświadczają: 

 • smutku, przygnębienia, zniechęcenia;
 • depresji;
 • niezrozumiałych dla samych siebie lub nieadekwatnych do sytuacji uczuć – np. złości, lęku;
 • zaburzeń psychosomatycznych (kiedy ciało reaguje na doświadczane przez nas trudności psychiczne – np. bólami brzucha, wymiotami, trudnością w oddychaniu itp.);
 • kryzysów wywołanych utratą, śmiercią, chorobą własną lub osób bliskich, zmianą okoliczności życiowych, kryzysu powołania, kryzysu wiary;
 • trudności w relacjach z bliskimi;

Ks. Paweł Murawski

psychoterapeuta w trakcie szkolenia (3 rok)

Doświadczenie: 

Jestem uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, która jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Wykształcenie:

Ukończyłem studia podyplomowe z psychotraumatologii; Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie; Szkolenie Podstawowe TSR. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach z zakresu terapii traumy, w tym w intensywnym szkoleniu NEST. Jestem magistrem teologii (UMK).

Forma pomocy:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
 • wsparcie psychologiczne osób dorosłych

Zakres pomocy:

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, cierpisz, nie możesz poradzić sobie z przeżywaniem emocji i utratą nadziei, trudno Tobie poradzić sobie w relacjach z bliskimi osobami, przeżywasz smutek, przygnębienie, samotność i lęk, który jest dla Ciebie niezrozumiały, masz wrażenie, że straciłeś/aś kontrolę nad swoim życiem lub nie potrafisz dokonać właściwego wyboru, masz niskie poczucie własnej wartości, jesteś wobec siebie zbyt krytyczny/na, czujesz stres, napięcie, rozdrażnienie i łatwo się złościsz, doświadczasz kryzysu egzystencjalnego i poszukujesz swojej tożsamości, chcesz przeżywać swoje życie bardziej świadomie i w zgodzie ze sobą, to zapraszam Ciebie do spotkania w moim gabinecie.

Metody pracy:

W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi korzystam z podejścia zorientowanego na osobie, technik terapii Gestalt, EFT, a także psychoterapii egzystencjalnej. Zainspirowany Carlem Rogersem, uważam, że psychoterapia oprócz konkretnych narzędzi i technik, to bycie z drugim człowiekiem, słuchanie go, poznawanie jego świata, zaciekawienie nim i budowanie relacji, która pomaga.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej przestrzegam zasad etycznych Stowarzyszenia. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Miejsca pracy:

Centrum Psychiatrii i Psychoterapii COLLIGO w Toruniu

Prywatny gabinet pomocy psychologicznej w Toruniu

Poradnia Rodzinna Familia w Chełmży

https://pawel-murawski.pl


Poradnia prawna

Bartłomiej Brzozowskiporady prawne z zakresu gospodarczego i karnego


Sekretariat i biblioteka

Beata Traczyk

To top