Przekaż 1,5%

Ty też możesz zostać Cyrenejczykiem!!!

Przekazując 1,5% podatku na rzecz naszego Ośrodka wspierasz tych, którzy potrzebują pomocy

Mały wysiłek dla Ciebie wielkie korzyści dla innych!

1,5% podatku za rok 2023
wspólnie możemy nieść pomoc!

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego Ośrodka?

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) jest bardzo proste i nic nie kosztuje!

W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP. W dziale tym znajdują się 3 pola, które należy wypełnić podając nazwę OPP – Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk”, numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – 0000267946 oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1,5% należnego podatku. Nie dokonuje się żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1,5% podatku bezpośrednio na konto Ośrodka.

Przypominam również, że  poszerza się grono podatników, którzy mogą przekazać 1,5% organizacjom pożytku publicznego. Mogą to być: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 18-procentowej stawki podatku.

Jak wypełnić PIT?

Wystarczy wypełnić trzy pola w dziale WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANY DAR NA RZECZ OŚRODKA

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mam ogromny zaszczyt i radość podziękować Państwu za gest niezwykłej dobroci i szlachetności, że przeznaczając w minionym roku 1% swojego podatku na rzecz naszego Ośrodka wsparliście tych, którzy potrzebują pomocy, nie radzą sobie z problemami dnia codziennego, szukają zrozumienia i wsparcia, chcą posiadać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Katolicki Ośrodek Psychologiczno – Pastoralny „Cyrenejczyk w kolejnym roku działalności statutowej otwiera swoje podwoje dla każdego, kto przyjdzie do nas i poprosi o pomoc. W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Pragnę przypomnieć, że nasz Ośrodek został erygowany dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 września 2006 roku jako kościelna organizacja pożytku publicznego z siedzibą przy Diecezjalnym Ośrodku Powołań w Toruniu. Codziennie przychodzi do nas wielu ludzi, w samym tylko kwartale obecnego roku pukano blisko 350 razy do drzwi „Cyrenejczyka”. Nasz Ośrodek od początku istnienia zajmuje się miedzy innymi: pomocą duchową (także spowiedzią, kierownictwem duchowym i przygotowaniem osób dorosłych do sakramentów), pomocom osobom uzależnionym i współuzależnionym, poradnictwem małżeńskim i rodzinnym (pomoc małżeństwom znajdującym się w kryzysie), pomocą i terapią psychologiczną, poradnictwem prawnym oraz poradnictwem zawodowym. Współpracuje z nami w różnej formie około 20 osób, nasi specjaliści to: psycholog, pedagog, lekarz psychiatra, socjoterapeuta, doradca chrześcijański, doradca zawodowy, profilaktyk uzależnień, instruktor naturalnych metod planowania rodziny, kapłan – kierownik duchowy, ksiądz egzorcysta i grono wolontariuszy. Jesteśmy świadomi, że to dzięki Państwa wsparciu materialnemu udało nam się udzielić wielu naszym pacjentom kompleksowej i profesjonalnej pomocy. To dzięki Waszej hojności mogliśmy zrealizować podstawowe zadanie naszego Ośrodka, jakim jest kształtowanie osoby ludzkiej i świadczenie pomocy w oparciu o zintegrowaną koncepcję człowieka uwzględniającą wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Szanowni Państwo! Możecie sami przekonać się, że właściwie zainwestowane 1% podatku może służyć dziełu pomocy bliźnim potrzebującym waszego dobrego i i hojnego serca. 

Jestem świadomy, że bogata oferta naszego Ośrodka nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości, sympatii i wsparcia. Jednocześnie wyrażam gorącą nadzieję, że już na stałe  pozostaniecie przyjaciółmi i dobroczyńcami inicjatyw powstających w „Cyrenejczyku”.

Ufam, że w 2020 roku przekazując 1% podatku na rzecz Ośrodka „Cyrenejczyk” znajdziecie się Państwo w gronie naszych oddanych przyjaciół i darczyńców. W imieniu pracowników, wolontariuszy i pacjentów naszego Ośrodka pragnę podziękować za okazywane wsparcie modlitewne i materialne. Bóg Zapłać!!!

Ks. Stanisław Majewski

dyrektor Ośrodka

To top