Kurs przedmałżeński 

Zapraszamy narzeczonych na Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie, które są bliższym przygotowaniem teologiczno-psychologicznym wymaganym do zawarcia związku sakramentalnego.

W ramach spotkań prowadzonych metodą warsztatową (ćwiczenia, dialog, dyskusja, wykład), poruszane są tematy związane z teologią i liturgią sakramentu małżeństwa, głębszym poznaniem i rozumieniem siebie oraz dojrzałością do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność obydwojga narzeczonych na wszystkich zajęciach.

Całorocznie realizujemy indywidualne spotkania dla Narzeczonych z Doradcą życia rodzinnego – trzy jednogodzinne spotkania tuż przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. 

To top