Szkolenie w psychoterapii traumy: 29.05-3.06.2023

W imieniu the New Experience for Survivors of Trauma (NEST), pragnę poinformować, że z racji na zapełnienie listy uczestników edycji lipcowej (3-8.07) podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego szkolenia, które odbędzie się w terminie: 29 maja – 3 czerwca (poniedziałek-sobota).

Wdzięczny będę za przekazanie tej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym tego typu szkoleniem.

Szkolenie będzie dotyczyć psychoterapii osób z doświadczeniem różnorakich traum.


CHARAKTER SZKOLENIA:
Jest to 60-cio godzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.

Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:
a) zajęcia wykładowo-warsztatowe – w jednej dużej grupie (12-16 osób),
b) zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego – w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, sytuacje graniczne, kryzysy rozwojowe, kluczowe konflikty, analiza genogramu, mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, ciało a trauma, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości, negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, proces grupowy, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.

Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez psychoanalizę, podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.

Szkolenie odbędzie się na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.

Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8,45 do 21,00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.

UCZESTNICY:
W szkoleniu w przeszłości uczestniczyli: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychiatrzy, lekarze rodzinni, lekarze w trakcie specjalizacji, pedagodzy, doradcy, socjoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy, pielęgniarki, położne, księża, pastorzy, zakonnice, zakonnicy oraz studenci III roku lub wyżej.

PROWADZĄCY:
– dr Witold Simon (psychiatra, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR),

https://konsonans.eu/zespol/witold-simon/
– mgr Andrzej Miziołek (psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST, CBT, TZA).

TERMIN:
 29 maja – 3 czerwca 2023. Początek w poniedziałek 29 V o 10.30, zakończenie w sobotę 3 VI o 10.00.

MIEJSCE:
(Konstancin-Jeziorna pod Warszawą).
Dokładny adres zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym na szkolenie.

CENA:
Opłata za szkolenie: 3400 zł.

Całościowy koszt wyżywienia i noclegów w pokoju jednoosobowym: 1250 zł.

To top